mayday update

De har hänt en hel del kring hur Google algoritmer rankar webbplatser på sistone. Först kom Google’s Caffeine uppdatering och nu senast MayDay uppdateringen. Både har gjort att Googles sökmotor blivit ännu bättre – inte minst på grund av att de kan hantera spam bättre, visar relevantare resultat och snabbare listningar och laddning av frågor.

Försöker här ge min syn på vad som jag tror har hänt i de sista algoritmuppdateringarna och hur det påverkar sökmotoroptimering av din webbplats.

Google MayDay Update

Bakgrund: I början av maj så rapporterades det om en uppdatering av Googles algoritm på WebmasterWorld. Matt Cutts har kommenterat att det var en rankinguppdatering och inte en crawlings- eller indexeringsuppdatering. Men på grund av att Caffeine uppdateringen rullades ut ungefär samtidigt så är det många som märkt av att färre sidor nu synts i googles index.

Vad har hänt efter MayDay uppdateringen?

 • Cuttar av en del av sökfrågan för att få fram den rätta intentionen, utan onödig extra som den inte har resultat för.
 • Minskat index, trots att google hävdar att så inte är fallet.
 • Att öka det unika innehållet för varje undersida blir allt viktigare.
 • Undersidor långt ner i strukturen utan tillräckligt med djuplänkar och unikt innehåll tycks avindexeras till viss del.
 • Google har blivit bättre på att värdera länkar.
 • Google har troligtvis kopplat samman allt mer av deras enorma mängd data som finns om användare, bl a. från Google Analytics. Tror detta kommer innebära att de som söker i Google får ännu bättre svar på sina frågor.

Läs mer om MayDay uppdateringen:
WebmasterWorld (finns flera olika poster om MayDay här)
Search Cowboys

Google Caffeine update

Bakgrund: Denna uppatering har det talats om i rätt många månader och nedan följer några av de tänkbara effekterna från Google’s caffeine update.

Vad har hänt efter Googles Caffeine uppdatering?

 • Kvalitativa domännamn tycks ha fått ökad betydelse/ranking.
 • Sökord i filnamn tycks ge ökad effekt.
 • Viktigare att få länkar till undersidor och inte bara startsidan och i slutändan, allt mer betydelsefullt att ha bra innehåll på undersidorna.
 • Visar resultat snabbare när du söker.
 • Listar nyheter snabbare i google’s index.
 • Förstår synonymer bättre, eller föreslår i alla fall oftare till alternativa sökfraser.
 • Mindre exponering för YouTube videos – troligen efter påtryckningar från bittra företag som inte syns och konkurrerande sökmotorer.

Läs mer om caffeine update här:
SEOBook.com
Google Webmaster Blog
Matt Cutts
Search Engine Land
Mashable

Vad är Dina iaktagelser från MayDay update och Caffeine update? Något som glömts, eller där du har upplevt resultatet annorlunda?

Posted by: Markus Jalmerot//Google, Sökmotorer, Sökmotoroptimering//juni 3, 2010

Author

Har jobbat med marknadsföring i olika former sedan början av 2000-talet, men speciellt sökmotoroptimering och domäner har varit min "grej".