Jag har alltid förespråkat öppen och konstruktiv affiliate marknadsföring, där man hjälper publishers att lyckas. Det känns som att Jonny Elofsson är på helt rätt spår när det kommer till affiliatemarknadsföring och han har onekligen ett företag jag funderar på att välja. Läs om varför Du ska välja Ad Record och hur de kan mäta exakt hur besökare kommer in till din kampanj.

Här kommer därför några frågor jag ställt till Johnny, som har några unika och ytterst intressanta lösningar för dig som vill ha resultatbaserad affiliate marknadsföring:

Nu är det snart en månad sedan lanseringen av Adrecord. Hur har det gått?

Det har gått över förväntan. Tillströmningen av publisher’s och responsen från dessa har varit mycket bra. Mycket hänger nu på min egen arbetsinsats och att prioritera rätt saker. Publishers vill se annonsörer som faller dem i smaken och våra annonsörer behöver passande publishers. Det är detta som är min huvudsyssla nu och desto mer jag hinner jobba med denna matchning på ett bra sätt ju gladare blir alla.

Hur kom du på idén med resultatbaserad affiliatemarknadsföring? Vilka är ni som står bakom Adrecord?

För mig är det en självklarhet att affiliatemarknadsföring ska vara resultatbaserat, utan fasta kostnader eller andra avgifter alltså. Det har aldrig ens slagit mig att vi ska ta betalt av annonsörer utan att kunna leverera resultat, ungefär precis så som det fungerar i det övriga näringslivet alltså.

I företaget arbetar jag och Jesper Wallin, men totalt är vi fyra delägare/investerare. Av delägarna är det endast jag som har en aktiv roll i den dagliga verksamheten, men övriga bidrar ändå med mycket kunskap och erfarenheter inom både affiliatemarknadsföring och det företagsmässiga. Och om livet så klart. Det är viktigt.

Vad skiljer Er från andra aktörer som kör prestationsbaserad affiliate marknadsföring?

Vad jag vet är det bara vi och WordOn som är öppna med att vi arbetar helt prestationsbaserat. Sedan kan det ev. finnas andra nätverk som gör det i vissa fall efter överenskommelser med annonsörer, men det är nog inte så vanligt.

I övrigt tror jag att vi sticker ut mycket på grund av att vi har en mycket bred erfarenhet i hur publishers arbetar och hur de vill att saker och ting fungerar i ett affiliatenätverk. Jag har länge bloggat om affiliatemarknadsföring ur en publishers perspektiv och har mycket publisher kontakter och vet vad de vill ha. Dessutom vet jag ju vad jag själv saknade som publisher som jag nu kan leverera. Det är riktigt kul.

Hur kan ni lyckas få verksamheten att gå runt? Många nätverk lever ju på “gratis intäkter”

Genom hårt arbete och bra relationer. Hålla koll på utgifterna.

Har du något mål med Adrecord innan årets slut? Inom 1 år?

Man har massvis med mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Så här tätt inpå lansering är det mycket fokus på kortsiktiga mål och tillväxt så det är svårt att titta så långt fram som ett år om jag ska vara ärlig. Nu har vi fokus på Sverige men visst funderar man på att ta verksamheten internationellt, men där är vi inte om ett år. Ändock ett mål på lång sikt.

Kan du förklara lite mer om Er unika conversion tracking? Vem kom på idén?

Jag antar att du syftar på vår ECT (Enhanced Conversion Tracking) där vi presenterar information om transaktioner (leads och sales) som annars inte brukar vara tillgängligt. Med ECT kan de publishers som vill och installerar funktionen se information om vad som föranledde en konvertering hos annonsören. Vi presenterar sökfras, sökmotor och SERP-placering, landningssida samt tiden på publisher’s webbplats innan klicket på vår spårningslänk. Detta hjälper publishers att veta bland annat vilka sökfraser som konverterar och ger en vägledning om vart man bör lägga sin arbetsinsats för bäst utdelning.

Den ETC-data vi presenterar nu i samband med transaktioner är bara början, på sikt kommer vi att med hjälp av denna data leverera rapporter och presentera extra tydligt för publishers vad som kan göras för att nå bättre resultat.

Jag tror att vi är unika med att presentera den här datan för publishers, men underrätta gärna mig om jag har fel eller om det finns affiliatenätverk som erbjuder en annan liknande funktionalitet.

Jag kom på idén som ligger till grund för ECT för ungefär ett år sedan, då jag ännu inte planerat att starta Adrecord, och tänkte faktiskt som publisher bygga ett eget system för detta. Men det rann ut i sanden och det skulle också ha blivit väldigt omständigt för att få ut det brett på flertalet webbplatser.

Hur väljs priser per lead/ny kund ut? Kan du som potentiell själv välja, eller väljer ni?

Annonsören har sista ordet så klart vilken ersättning som ges till publishers men jag är nästan alltid med och tar fram en lämplig ersättningsmodell utifrån annonsörens marginaler och en del andra parametrar. Jag är noga med att hitta en hållbar modell för annonsören för att slippa negativa justeringar i framtiden. Jag försöker också se till att det finns ett utrymme att premiera duktiga publishers med segment trappor och liknande.

Vilka ser du som era största konkurrenter inom affiliatemarknadsföring?

Konkurrenter innebär möjligheter och tvingar oss att leverera. Konkurrensen är viktig och driver på utvecklingen. Jag ser egentligen inget annat nätverk som en konkurrent på det sätt att jag känner ett hot. Det har startats en mängd nya affiliatenätverk den senaste tiden och fler kommer att komma. För både publishers och annonsörer är jag övertygad om att konkurrensen är bra och det är viktigt. Som nätverk i mitten gäller det att leverera hjälpmedel (ETC som exempel) och bygga relationer som är bättre än konkurrentens, det är det jag jobbar med varje dag.

Posted by: Markus Jalmerot // Affiliate, Entreprenör, Nyheter, Statistik // adrecord, affiliate nätverk, conversion tracking, jonny elofsson, prestationsbaserad affiliatemarknadsföring // november 8, 2010// 3 Comments

Author

Har jobbat med marknadsföring i olika former sedan början av 2000-talet, men speciellt sökmotoroptimering och domäner har varit min "grej".