Category

Lokaler

Category

När man har webben som informationskanal är det sökmotorerna som bestämmer. Sökmotorer gillar unik content som ger besökarna det dem letar efter, speciellt Google i alla fall. En webbplats med mycket innehåll blir lätt en auktoritet inom sitt område. För mina nya webbplats (www.lokaler.nu) så försöker jag få upp ungefär 10 sidor content per dag, åtminstone i inledningen. Målet är att ha c:a 500 sidor indexerade innan maj är slut. Målet är att täcka in…