ComScore lanserade nyligen sin undersökning om marknadsandelar för Europeiska sökmotorer. Det kom väl inte som någon större chock att Google var den mest använda sökmotorn. Hela 79 % av sökningarna i Europa görs genom Google.

Något mer förvånande var nog att Yahoo och Microsoft kom först på fjärde och femte plats, med ungefär 2 % marknadsandel vardera. Anmärkningsvärt för många är säkert de ökade marknadsandelarna bland östeuropeiska sökmotorer. 

Östeuropeiska sökmotorer

Två polska sökmotorer, Nasza-Klaska and QCL Ricardo har gjort betydande framsteg med avseende på marknadsandelar de senaste månaderna. Dem har nu tagit åt sig över 1 % andel vardera i Europa.

I tillägg kan nämnas att Yandex, den ryska sökmotorn är den tredje mest använda i Europa med 2.2 % marknadsandel, ett svagt tillbakafall från

föregående undersökning.

Det känns troligt att lokala sökmotorer kommer att vinna ytterligare mark framöver, åtminstone i Östeuropa.

Posted by: Markus Jalmerot // Google, MSN, Sökmotorer // comscore, europeiska sökmotorer, nasza klaska, sökmotor, Sökmotorer, sökmotorer europa, yandex // maj 11, 2008// 1 Comment

Author

Har jobbat med marknadsföring i olika former sedan början av 2000-talet, men speciellt sökmotoroptimering och domäner har varit min "grej".