Antal bloggar och storlek på länknätverk, status på forum, eller val av optimeringsmetoder.. vad är viktigast när Du själv väljer optimering firma? Det finns väldigt många frågor att ställa när du ska välja sökmotoroptimeringsföretag.

Här kommer jag att lista de kanske 13 viktigaste faktorerna vid val av SEO-företag. Ställ dessa frågor eller riskera att köpa en nitlott!

Efter att ha jobbat med sökmotoroptimering i 3 år, bl. a på som CTO på Eastpoint (Getupdated) och SEO Manager på Outrider, så har det många gånger slagit mig hur företag som vill synas på Internet optimalt borde arbeta. Flera av Er har nog noterat olika diskussioner och åsikter kring arbetsmetoder för sökmotoroptimeringsföretag och enskilda optimerare. Det är viktigt att folk som skall beställa optimeringstjänster förstår skillnader mellan olika företag och lär sig fråga de svenska företagen inom sökmotoroptimering rätt saker. Genom att använda listan nedan (klipp och klistra) så hoppas jag att ni får bättre inblick i tjänsterna som erbjuds och slipper bli besvikna.

Här kommer därför mitt bidrag till stacken:

Vad bör Du fråga företag som ev. ska sköta Er sökmotoroptimering?

Storlek och tid per kund

1. Hur många kunder har optimeringsföretaget och hur många kunder går det per anställd?

Har optimeringsfirman 2000 SEO-kunder så ger det ofta rätt lite tid per kund jämfört med företag som bara har 5 kunder. (Har inte noterat någon svensk optimeringsfirma med fler än 100 anställda inom sökmotoroptimering, men det kanske finns?)

Å andra sidan så har förmodligen flera av de stora SEO-firmorna lyckats bygga upp betydande interna länkresurser, vilket kan gynna dig som kund (ifall de är skapade på rätt sätt).

Vidare bör du fråga dig hur många kunder det går på varje anställd? Allt annat lika så väljer du ju hellre en firma som har 5 kunder per anställd än 100 kunder per anställd (ja, den sistnämnda ekvationen existerar och är inte ens ovanlig!). Räkna med att Ni generellt får bättre kvalitet vid val av företag med få kunder per anställd, men det kostar ju samtidigt mycket mer.

Fråga optimeringsföretaget: Hur många kunder har ni och hur många kunder går det per anställd?

2. Hur mycket tid läggs per kund?

Hur många timmar läggs på varje kund i snitt? Om du har tur finns det specificerat i offerten. Frågan är ju dock vad som görs för de timmarna som specificeras. Be om en utförlig offert om vad som görs för just Er hemsida, inget standardiserat paket!

Vad du förmodligen vill veta är hur mycket tid som procentuellt läggs på on-page SEO, på att fixa nya länkar från interna resurser (tar ofta lite tid), hur mycket läggs på relevanta externa resurser (ofta tidskrävande, men ger ofta bättre resultat) etc.

Fråga optimeringsföretaget: Hur många timmar läggs på SEO per månad i snitt och på vilka delar läggs de procentuellt på (ex: inlänkar 50 %, on-page 20 % etc) för just min hemsida?

Sökordsanalys

3. Vad baseras sökordsanalysen på?

Det finns flera olika sätt att göra sökordsanalyser och många olika delar som kan ingå, t. ex konkurrensanalyser av vilka sökord som konkurrenter arbetar mest med, vilka sökord som är dyrast per klick, vilka sökord som är mest naturligt att använda etc. Fråga efter hur den presenteras och hur den uppdateras löpande.

Min erfarenhet är att det ofta läggs för lite tid på sökordsanalys. Enligt min syn på SEO så baseras mycket på vilka sökord som väljs – fråga därför efter en tydlig beskrivning av denna del. Räkna med att få sökordsanalysen helt gratis av vissa företag, normalt de som gör en väldigt grundlig sökordsanalys. Eller betala upp till 30 000 kr från de ledande företagen. Eller, gör det själv med hjälp av Google verktyg t. ex Google suggest, Google Keyword Tool, Google Trends eller någon metasökmotor (som Clusty alternativt Google Suggest) och kontinuerlig genomgång av Webanalytics.

Fråga optimeringsföretaget: Hur väljs mina sökord ut, vad baseras det på? Hur sker uppföljning av sökord, så att vi alltid optimerar mot de ord som ger bäst konvertering?

Tekniska problem

4. Teknisk genomgång

Finns det tekniska problem med webbplatsen och går det att rätta till? Det kan t. ex röra sig om redirect fel, icke-sökmotorvänliga url’er etc.

Fråga optimeringsföretaget: Vad kommer den tekniska genomgången innebära. Vem gör vad?

SEO Workshop

5. Behövs workshops?

Många SEO-firmor erbjuder också workshops inom sökmotoroptimering. Rätt utfört kan det vara ett utmärkt sätt att ge personalen extra kunskap och få dem mer motiverad. Samtidigt så slösar det ju företagets tid ifall personalen aldrig kommer att använda informationen.

Fråga optimeringsföretag: Har ni SEO-workshops och kan det vara lämpligt för oss?

On-page optimering

6. Vem gör vad på webbplatsen?

Det är väldigt viktigt att den som idag utför ändringar på webbplatsen på ett tidigt stadium kommer i kontakt med potentiella SEO-företag. Ni får gå igenom och bestämma vem som kommer utföra ändringar on-page, dvs på webbplatsen. Det är viktigt att definiera om sökmotorföretaget ska få FTP-åtkomst eller CMS-åtkomst. Har du ett större företag så är det ofta en omöjlighet att ge full frihet här. Det bör också defineras hur omfattande ändringar som planeras och lite av vad som kan tänkas ingå här. Sedan är ju själva implementeringen viktig – så att den verkligen sköts.

Fråga optimeringsföretaget: Om ni inte får FTP- eller CMS-tillgång, hur kan vi vara säkra på att On-page optimeringen blir bra gjord? Vem gör vad gällande on-page?

Innehåll

7. Är innehållet tillfredställande utifrån sökordsanalysen?

Baserat på sökordsanalysen bör innehåll justeras. Med detta menas eventuellt sökord i texter, rubriker och titlar. Det kan också finnas behov att skapa nya sidor. Det bör tydligt framgå vad som ingår här.

Fråga optimeringsfirman: Hur mycket av innehållet behöver uppdateras och vem står för uppdateringarna? Hur kommer ni fram till vad som behöver uppdateras?

Optimering – var?

8. Var ligger fokus på sökmotoroptimeringen?

Företagen inom sökmotoroptimering fokuserar på olika saker. Vissa lägger väldigt mycket tid på workshops, medan andra satsar fullt ut på länkar, kanske till och med på ett fult sätt ibland.

Fråga optimeringsföretaget: Om Du måste fokusera på ett område inom SEO, vad väljer Du och hur arbetar Ni med detta? Är optimering genom Er enligt Google guidelines?

9. Antal sidor för on-page optimering och hur den sköts?

Ibland finns ingen möjlighet att göra bra resultat med befintliga sidor på webbplatsen. Det är helt enkelt inte on-topic och går inte att göra om på ett tidseffektivt sätt. Kanske behövs nya landingssidor?

Fråga optimeringsföretaget: Hur många undersidor optimeras och hur? Behövs nya landing pages? Vem sköter uppdateringen i så fall?

Kataloger, bloggar och övriga länkar:

Länkar är det utanför själva webbplatsen som är viktigast att arbeta med. Varje ny länk kan ses som en röst. Här förekommer ofta mycket fuffens och tveksamheter och det är därför på sin plats att på ett tidigt stadium få reda på hur länkarbetet sköts. Inte bara intitialt, utan även löpande. Många företag dunkar på en massa länkar i början och gör sedan nästan ingenting med länkbygget efter någon månad. Detta är väldigt negativt för Google, som behöver en jämn tillförsel av nya länkar för att ditt företag skall behålla sin trovärdighet av sökmotorerna.

Fråga optimeringsföretaget: Vilken typ av länkar (backlinks) jobbar ni med och hur?

10. Hur många kataloger kommer jag att listas i?

Hur fördelar sig: Procent (%) egna kataloger och procent externa kataloger? Så kan du se vilken del av arbetet som kan göras själv och vad du verkligen betalar för. Transparens är viktigt!

Fråga optimeringsföretaget: % egna vs % externa. Går det att få en lista på katalogerna som ni jobbar med? I vilken takt läggs länkarna in (allt på en gång eller kontinuerligt?)

11. Hur många bloggar kommer jag att listas i?

Ifall ni jobbar med bloggar (egna eller externa), hur väljs dessa resurser ut, dvs var är urvalsmetoden för att hitta lämpliga bloggar? Har ni ett eget nätverk? Kan du ge något exempel?

Fråga optimeringsföretaget: Hur många bloggar estimerar Ni att mitt företag kommer listas i? (% egna, % externa) Hur kan relevansen och seriösiteten säkerställas?

Referenser

12. Analysera referenserna på detaljnivå!

Det är väldigt viktigt att fråga efter och kolla referenser. Notera att många företag listar alla typer av referenser, dvs webbdesign, sponsrade länkar etc. Det är sällan som referenser visas för just sökmotoroptimering, även om det kan uppfattas som SEO-referenser. Fråga därför specifikt om att få se företagets referenser inom sökmotoroptimering och kräv att få URLerna och vad som gjorts före och efter.

Synd att inte fler företag visar före och efter bilder – transparens efterlyses, då hade det varit lättare att se vad som verkligen gjorts.

Fråga optimeringsföretaget: Kan ni ge mig hemsidor och telefonnummer till några referenser? Hur såg det ut innan och vad har ni gjort?

Måluppfyllning

13. Vad kan realistiskt uppnås med sökmotoroptimeringen?

Det är viktigt att försöka gå in på området med vad som verkligen kan uppnås. Helst ska det naturligtvis knytas till priset – uppnås vad som utlovas eller bättre så bör det utgå full betalning eller en bonus (beroende på upplägg). Uppnås inte vad som utlovats så bör man betala mindre. Skickar du ut förfrågan till 10 olika SEO-företag så kommer Du nog få lika många svar. Många är säkerligen väldigt optimistiska. Se bara till att fråga vad som får optimeringsföretaget att tro att dem kan nå detta mål – hur kommer de arbeta för att komma dit. Ser du slutligen till att knyta resultatet till vad du betalar i högsta möjliga grad så gör du förmodligen dig själv en tjänst. Diskutera hellre resultatmål utifrån ökad trafik och konvertering än att bara definera positoner för olika sökord.

Fråga optimeringsföretaget: Hur kan vi fixa ett pris som baseras på vad som uppnås?

Men ärligt talat

Bäst av allt är oftast att inte använda något företag alls för sökmotoroptimering. Med det menar jag INTE att du ska strunta i sökmotoroptimeringen, för allt i världen.

När Du ändå ska lägga ut en betydande summa på optimering så kan det i vissa branscher vara bättre att anställa någon på heltid. Kanske kan tjänsten kombineras med något annat närliggande område också.. Detta är något som allt fler företag börjar förstå och antalet in-house SEO’s ökar snabbt i Sverige, medan andra länder redan har in-house sökmotoroptimering.

Har du blivit besviken på utlovat resultat VS verkligt resultat?

Vore kul att höra fler förslag på frågor Du bör ställa inför val av sökmotoroptimeringsföretag. Någon?

PS. Nikkes lista över bra SEO-folk.

Posted by: Markus Jalmerot // Allmänt, Etisk, Google, Marknadsföring, Optimeringsguiden, Sökmotorer, Sökmotoroptimering // Fråga optimeringsföretaget, optimeringsguide, sökmotoroptimeringsfirma, sökmotoroptimeringsföretag, välja sökmotoroptimering // juni 9, 2009

Author

Har jobbat med marknadsföring i olika former sedan början av 2000-talet, men speciellt sökmotoroptimering och domäner har varit min "grej".