Hur stor är vikten av metataggar egentligen? De senaste åren har karakteriserats av en minskad betydelse av metataggar, antagligen som ett led i en kraftig ökning i metataggsspam (kan man kalla det så). Med metaggsspam menar jag folk som repeterar ord överdrivet många gånger eller använder överdrivet långa meta description eller meta keywords.

Titlar fortfarande superviktigt

Det enskilt viktigaste textstycket på sidan är nog titel-taggen, som normalt inte räknas till metataggarna. Det gäller att ha relevant information i titlarna, som överensstämmer med texten på webbplatsen.

Metataggar och dess betydelse i olika sökmotorer

Men skillnaderna mellan olika sökmotorer är stor. På MSN.se är det väldigt viktigt att vara relevant, vilket är ett nyckelord för att lyckas i den sökmotorn. I Google gäller det att man samtidigt har en titel som folk klickar på, för en spammig titel som är bra rent relevansmässigt, men som inte får några klick, är rätt värdelös i google. Dem mäter nämligen CTR i sökmotorns resultatsida och då gäller det att ha lite av löpsedelsmetodik för att lyckas, en titel som verkligen inleder till klick.

Hur blir man relevant då, vad ska man göra? Det är avancerade semanstiska kombinationer av ord som gäller. Det gäller att vara finkänslig hur man väger orden, på vilket sätt, i vilken ordning och ifall man överhuvudtaget ska ha med vissa ord – t. ex stoppord – i metataggar.

Det svåraste är dock kanske att lyckas i både Google, MSN och Yahoo med sina metataggar. Många steg som tas kan motverka positionen i antingen den ena eller andra sökmotorn. Det är små förändringar som gör skillnaden i ett lyckat val av metataggar eller inte!

Behöver ni hjälp att utforma metataggar eller göra en komplett.

Posted by: Markus Jalmerot // Metataggar, Sökmotorer, Sökmotoroptimering // maj 5, 2006// Comment

Author

Har jobbat med marknadsföring i olika former sedan början av 2000-talet, men speciellt sökmotoroptimering och domäner har varit min "grej".